مطالب پربیننده:   

انجمن علمي پژوهشي فقه و حقوق قضایي
عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)
حقوق جزا - جزاي اختصاصي
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۳
چکیده
در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره‌ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. 
مقنن در اولین گام با عدول از نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می‌داند. تحول جدید دیگر را می‌توان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعده‌ی احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد. 
البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان، صریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیز در کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضمان پزشک می‌شود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفت‌های علمی و روش‌های درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی می‌شود. شاید بتوان این مقرره را نقطه‌ی عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول می‌بایست به نحو صریح‌تری بیان می‌شد
کلیدواژه ها

سقوط ضمان؛ تقصیر؛ قصور؛ اخذ برائت؛ رضایت

نویسنده: محمد هادی دارائی، دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه علوم قضایی ، گروه حقوق خصوصی

ادامه مطلب...
 
«حکم ازدواج موقت در اسلام»
حقوق عمومي - قوانين اسلامي و تحولات اجتماعي
دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۱۹

مصاحبه :«آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار- باویژه نامه زنان روزنامه صبح نو»

حکم اسلامی را نمی‌توان وسیله ضرر به دیگری قرار داد

این روزها هم‌راستا با تغییرات پرشتاب در رفتار جنسی مردان جامعه و به موازات رفتارهای جنسی بی حد و مرز برخی از آنها، درصدی از مردان که تقیدات دینی دارند، به ازدواج‌موقت روی می‌آورند. رفتار این دسته از مردان، هرچند ممکن است به لحاظ آماری و در نسبت‌سنجی با سایر مردانی که بدون توجه به قیود دینی روابط متعدد جنسی برقرار می‌کنند، کمیت پایینی را به خود اختصاص دهد، اما سؤالات فراوانی را پیش پای فقه می‌گذارد. این‌که تفاوت نگاه اسلام با تنوع‌طلبی جنسی چیست؟، آیا دین حدی برای مردان مجرد یا متأهل در تمتع جنسی از زنان قرار داده است یا خیر؟، مطابق آیات و روایات تا چه حد به روحیات همسر اول مردان متأهل یا مسائل زنانی که وارد رابطه موقت با مردان می‌شوند، توجه می‌شود؟، و...؛ آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در این گفت‌وگو پاسخ‌گوی این مسائل جدید در رابطه با حکم دینی ازدواج‌موقت بودند.

ادامه مطلب...
 
بررسي ضوابط تشخيص حاكم جور
حقوق جزا - قضاوت
سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷

 

چكيده

بحث از حاكم و حكوت اسلامي از بحثهاي بسيار مهم در فقه اسلامي مي‌ باشد. يكي از مباحث كه احساس نياز شده كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گيرد ضوابط و معيارهاي تشخيص حاكم جور مي‌باشد. در اين مقاله بعد از بررسي مفاهيم جور و حاكم جور و كلمات مترادف آنها كه در فقه كاربرد زيادي دارند. شرايط حاكم اسلامي را مورد بحث قرار داديم و از اين طريق به اين نتيجه رسيديم كه در صورتي كه شخص حاكم همه يا برخي از شرايط معتبره را دارا نباشد عنوان خواصي در فقه بر او صدق مي‌كند. حاكمي كه شرايط عصمت يا اذن معصوم، شرط عدالت اجتماعي و يا ايمان به معني خوص راه دارا نباشد عنوان جور براو صدق ميكند.

كليد واژها: حاكم، جور، طاغوت، حاكم جور، حاكم عدل

ادامه مطلب...
 
نشست علمی "بررسی عسر و حرج در طلاق ولایی از منظر فقه اهلبیت(ع) و حقوق افغانستان"
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۸

بسم الله الرحمن الرحیم

نشست علمی تحت عنوان «بررسی عسر و حرج در طلاق ولایی از منمظر فقه اهلبیت(ع) و حقوق افغانستان»  در تاریخ 21/12/95 توسط انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی با همکاری معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه با مشارکت انبوه از اساتید طلاب وکارمندان برگزار گرید .جلسه با تلاوت کلام الله مجید توسط حجت الاسلام ذکی شروع گردید، سپس دبیر علمی جلسه حجت الاسلام والمسلمین دکتر صابری ضمن قدر دانی از سخنرانان و شرکت کنند گان جلسه به تبیین موضوع پرداخت و یاد آور شد:  شارع و قانون گذار اسلامی خانواده را هستة اولیه شکل گیری اجتماع دانسته و برای تکامل و استحکام آن قوانینی را وضع نموده که از جمله آن ها بودن طلاق در اختیار مرد است که فمینیست ها آن را به خشونت علیه زنان تفسیر می کنند. دبیر جلسه در اختیار بودن طلاق بدست مردان را دارای امتیازات وکاستی های دانیست از جمله بر اساس قاعده لاضرر، وعسر وحرج شوهر نباید از این امتیاز سوء استفاده نموده و موجب اضرار به زوجه گردد.

سخنران اول نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر شریفی سخنانش را با ماده 141 قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان  شروع نمود و گفت این ماده که در باره طلاق توسط محکمه است ابهاماتی دارد . درمورد بند اول بیان داشت که ترک انفاق موجب طلاق توسط محکمه دانسته شده ولی در مورد ایلاء در اختیار مجتهد است و محکمه دخالت ندارد در حالیکه نباید بین این دو فرق وجود داشته باشد.  و نیز بند دوم که می گوید اگر دوام زوجیت موجب عسر وحرج گردد که  برای زوجه غیر قابل تحمل گردد می تواند از محکمه تقاضای طلاق نماید و بند  سوم که می گوید عسروحرج وضعیت است که توسط زوج ایجاد شده باشد  و تحمل آن برای زوجه دشوار و غیر قابل تحمل گردد. در باره این دو بند نیز بیان داشت مصداق عسر حرج ، ترک زندگی بیش یکسال زوج بدون دلیل ، مقرر داشتن این مصداق بدون دلیل شرعی است. وی نیز اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر و مشروبات الکلی که اراده را مختل کند، محکومیت زوج به ده سال زندان، ابتلاء زوج به مرضی که زندگی را مختل کند که مصداق حرج مقرر شده را مبهم دانست . عضو گروه علمی فقه وحقوق قضایی  هم چنین با یاد آور شدن ماده 1130 ونیز مواد 193 - 176قانون مدنی ایران  که  عسر وحرج موجب طلاق را عیب، ضرر، عدم انفاق وغیبت می داند، بیان داشت :  از این مواد حصر فهمیده نمی شود بلکه قواعد را بیان می کند  واین که مصداق ضرر کلی وجزئی چیست بیان نکرده .استاد شریفی در آخر به ادله عسر وحرج پرداخت  وگفت با توجه به ادله عسر وحرج بشتر با فسخ می سازد نه  طلاق ولائی .

نشست با سخنان عالمانه ای حضرت آیت الله حبیبی تبار مدیر گروه فقه وحقوق قضایی ادامه پیدا نمود که ایشان ضمن تشکر از انجمن برگزار کننده وشرکت کنندگان بیان داشت : حرج فی الجمله از عناوین ثانویه است اما اینکه  قلمرو آن فقط در مثبتات احکام جاری است یا در منافی احکام نیز جریان دارد، تا زمان محقق یزدی حوزه نفوذ در مثبتات مورد اتفاق بود اما از زمان ایشان در منفیات هم اکثر فقها جاری می دانند ، و از فقهای معاصر به جزآیات عظام سیستانی و صافی عسر وحرج را در عدمیات جاری دانسته اند. ریاست گروه علمی فقه وحقوق قضایی در مورد ملاک عسر وحرج ابراز داشتند: قدما ملاک را نوعی  و متاخرین شخصی می دانند اما به نظر ایشان اگر ملاک مربوط به تشریع باشد نوعی و اگر مریوط به امتثال باشد شخصی است . آیت الله حبیبی تبار در مورد ابهام ماده 1130 ق.م. ایران هم پاسخ داد که مصداق فرض قانونی نیست بلکه آماره قانونی است  و این اماره نسبی و نیمه نوعی است.

تهیه وتنظیم عزیزالله احمدی

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۱
 
عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ - بخش اول
حقوق جزا - جزاي اختصاصي
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۷

اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی

منبع اصلی :http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950407000852

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگرچه در مقایسه‌ با قوانین قبلی از نوآوری‌هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی‌هایی روبه‌روست.
چکیده 
یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهندهٔ قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهم‌ترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل می‌نماید. 
مقاله نتیجه‌گیری می‌کند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه‌ با قوانین قبلی از نوآوری‌هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی‌هایی روبه‌روست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقع‌شده بر مجنی‌علیه به‌عنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آن‌ها چاره‌اندیشی شود
کلیدواژگان
عنصر معنوی، قتل عمدی، قصد، نوعاً کشنده، جنایت مقصود 

- مقدمه
قتل نفس از بزرگ‌ترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می‌افتد و ازجمله جرایمی است که همیشه منفور بوده و از قدیم‌الایام، بشر در مقابل قتل واکنش و عکس‌العمل شدیدی نشان داده است. علمای حقوق کیفری وقتی جرم را بر مبنای شدت و ضعف طبقه‌بندی می‌نمایند، قتل در صدر آن قرار می‌گیرد. در حقوق اسلام، قتل نفس از بزرگ‌ترین گناهان محسوب می‌شود، به‌طوری‌که در آیهٔ 32 سورهٔ مائده در قرآن کریم، کشتن انسان بی‌گناه معادل کشتن تمام انسان‌ها تلقی شده است. ازاین‌رو از قدیم‌الایام در نظام‌های حقوقی مختلف مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان این دسته جرایم پیش‌بینی‌شده است. 
سلب حقوق و آزادی افرادی که به‌عنوان مجرم شناخته می‌شوند، در گام نخست، مستلزم قابلیت سرزنش آن‌هاست و پایهٔ اصلی این قابلیت، احراز عنصر معنوی است. ضعف در شناخت این مقوله و در‌‌نهایت حکم به محکومیت یا برائت اشخاص، از معضلاتی است که نظام قضایی ما با آن مواجه است که ریشهٔ آن را باید در پژوهش و آموزش جستجو کرد. 
عنصر روانی شکل‌دهندهٔ رابطهٔ مجرم و جرم است و به‌تبع آن، واکنش کیفری جرم متأثر از این رابطه است. وجود مفهوم عمد و غیرعمد به‌عنوان اوصاف جرایم، وابستگی تام باوجود عنصر روانی و چگونگی این عنصر دارد. البته ارتکاب عمل مجرمانه، به‌خودی‌خود دلیل وجود عنصر روانی نیست و در مواردی باوجودآنکه عمل مجرمانه ارتکاب می‌یابد، قانون مرتکب را به خاطر فقدان قصد جنایی یا مسئولیت کیفری قابل‌تعقیب نمی‌داند؛ زیرا هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی که از روی درک، اختیار، اراده و عمد مرتکب شده است را به دوش می‌کشد و از طرفی مرتکب تنها در صورتی ازنظر کیفی مسئول قلمداد می‌شود که توانایی و اهلیت درک اعمال و رفتار خود را داشته باشد و به عبارتی قادر به فهم ماهیت اعمال و اوضاع‌واحوال بوده، عواقب عمل خود را سنجیده و توانایی کنترل رفتار خود را داشته باشد. 
براین اساس، قتل‌ها دارای دلایل گوناگون و اشکال مختلف‌اند و چنانکه می‌دانیم بر اساس نصوص فقهی و قانونی، تحقق کمّی و کیفی عنصر روانی در قتل‌ها، متضمن واکنش‌های کیفری متفاوت است. این واکنش در نظام کیفری ایران در قتل عمد موجب قصاص و در قتل غیرعمد موجب دیه است. 
چنانکه ملاحظه می‌شود، عنصر روانی ماهیت‌ساز است؛ بنابراین رسیدن به‌شناختی دقیق از چیستی عنصر روانی و اشکال تحققی و عینی آن، راهبرد ضروری است تا نوع قتل از جهت عمدی و غیرعمدی و شقوق آن مشخص شود. در چیستی و ماهیت عنصر معنوی آنچه در نصوص فقهی و قانونی محوریت دارد، مفهوم قصد است. به نظر می‌رسد با تبیین قصد و ابعاد آن بتوان جرایم عمدی و در ما نحن فیه قتل عمدی را از غیرعمدی جدا ساخت. 
مسئولیت کیفری دربردارندهٔ سه جزء بلوغ، عقل و اختیار است. پس قتل عمدی، جرمی است که شخص بالغ و عاقل و مختار انجام داده باشد و قانون‌گذار نیز در تقنین مواد مربوط به موضوع پژوهش (مواد 289 به بعد) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت رسیدن به‌عنوان عمد، شاخص‌های فوق را لحاظ کرده است. به‌عنوان‌مثال بند «الف» مادهٔ 290 و بندهای «ب» و «پ» و «ت» با لحاظ تبصره‌های 1 و 2 همین ماده نیز حاکی ازلحاظ شاخص‌های عقل و اختیار و آگاهی است. نظر به این‌که درگذر تاریخ بنا به‌ضرورت تحولاتی در قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد، نگارنده درصدد مطالعه‌ و بررسی عنصر معنوی قتل عمدی و نقش عنصر معنوی درباز‌شناسی نوع قتل از جهت عمدی و غیرعمدی و شقوق آن است و در این پژوهش ضمن تعریف مفاهیم عملیاتی تحقیق، به اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی پرداخته و نقش علم و اراده را در تحقق قتل عمدی تشریح و تبیین می‌نماید. 
به همین جهت مهم‌ترین سؤالات این پژوهش آن است که اجزاء تشکیل‌دهندهٔ عنصر معنوی قتل عمدی در حقوق ایران کدم‌اند؟ آیا علم به نوعاً کشنده بودن فعل بدون قصد فعل نسبت به مجنی‌علیه موجب تحقق عمد در قتل می‌شود یا خیر؟ آیا اراده به‌تنهایی نیت مجرمانه را محقق می‌سازد و نیاز به همراهی عامل دیگری دارد؟ در پاسخ به سؤالات فوق این فرضیه‌ها مطرح است که: اجزاء تشکیل‌دهندهٔ عنصر معنوی قتل عمدی در حقوق ایران، آگاهی و توجه به موضوع جنایت، قصد فعل و قصد نتیجه است. علی‌رغم علم به نوعاً کشنده بودن فعل، بدون قصد فعل نسبت به مجنی‌علیه، قتل عمدی تحقق نمی‌یابد. همچنین تمامی رفتارهای ارادی در اصل رفتارهای عمدی هستند؛ زیرا اراده جز با شعور و آگاهی و با تصور یک فعل و دستور ذهن بر ارتکاب آن توسط اعضاء به وجود نمی‌آید.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۵
ادامه مطلب...
 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 789

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010