مطالب پربیننده:   

بررسی احکام تصرفات مست در فقه اسلامی
جمعه ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۲۳:۰۸عنوان انگليسي:    A study on decrees of the intoxicated ACT'S in the Islamic jurisprudence
عنوان عربي:   
نويسنده:    علوی، جلال
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    فقه شافعی
دانشگاه:    دانشگاه تهران

استاد راهنما:    جلیل امیدی
استاد مشاور:   
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:    1384
کلمات کليدي:    ،
واحد:   
منابع:
چکيده:
چکیده (فارسی): یکی ار مسائل مورد بحث در فقه اسلامی، مستی و احکام تکلیفی و آثار وضعی اقوال و افعال شخص مست یا سکران است. این که مستی و به طور کلی تناول مسکرات از جمله محرمات است و پی آمدهای دنیوی و اخروی دارد محل خلاف نیست. اما مسئله تعلق تکلیف و افعال اشخاص مست و نفوذ تصرفات قولی و فعلی آثار وضعی این تصرفات، مورد بحث و مناقشه اصولیان و فقیهان واقع شده است. در حالیکه اصولیان با تکیه بر شروطی چون توانایی فهم تکلیف از سوی مکلف و از راه قیاس بر نائم، غافل و مجنون قائل به عدم تعلق خطاب التکلیف به تصرفات شخص مست هستند؛ و تنها از حیث خطاب الوضع با تحلیل مساله به ترتب مسببات بر اسباب، شخص مست را مأخوذ و ملتزم به عواقب اقوال و افعال خود می دانند جمهور فقها با استناد به قواعدی چون «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» نسبت به مست متعدی بسکر، مستی را مانع تعلق تکلیف نمی دانند و او را با افعال و اقوالش مواخذه می کنند. مست متعدی اصطلاحا به کسی گفته می شود که بدون وجود یکی از معاذیر شرعی نظیر اکراه و اضطرار از روی علم و عمد شرب مسکر نموده است. نزد غالب فقها چنین شخصی از سویی به دلیل اختیار و آگاهی در ایجاد حالت مستی و از سوی دیگر به جهت ارتکاب محرمات شرعی، مستوجب تنبیه و تغلیظ و التزام به عواقب اعمال خود تلقی شده است. در مقابل، مست معذور که مستی وی مأذون به اذن شرع و از باب اخذ به رخصت بوده است. چنین شخصی از تحمل عواقب اعمال و اقوال خود معاف به شمار آمده است. این پایان نامه پس از طرح مسائلی چون مفهوم مستی و مصادیق مواد مستی آور، مجازات مستی، اهلیت، تصرف و ضوابط کلی حاکم بر تصرفات مست در مذاهب اسلامی، به ترتیب ابواب فقهی، به بیان تأثیر مستی در مسائل مختلف فقهی می پردازد و به شیوه ای استقرایی مسائل عبادات، تصرفات مدنی، تصرفات جنایی، احکام ولایات، قضا، شهادت و اقرار اشخاص مست را مورد بحث و تحقیق قرار می دهد. چکیده (انگلیسی): One of the arguable problem in Islamic jurisprudence is intoxication, ahkami ‎taklifi and athari waz'y of intociated or sakran deedely and wordly acts. There is no disagreement ‎that intoxication and totally drinking liqueur is one of the prohibitions and it has mundane and ‎unearthly requitals. But giving obligation to drunkens acts and correctness of wordly and deedly ‎acts and it's athari waz'y this acts, is an arguable subject between usulin and jurists. While usulian ‎to lean on principals such as understanding abilities of duties from required' and by comparison ‎of asleep, neglegant and mad, agree with not giving obligation to drunk acts and especially ‎according to khitab sl-waz view, by analysis problem to causation, intoxicated should be ‎responsible for the results of their deeds and wards ...

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010