مطالب پربیننده:   

فصلنامه حقوقی و قضائی دادگستری
سه شنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۵:۱۵
حقوقی، اجتماعی

مجله حقوقی و قضائی دادگستری

وابسته به : قوه قضائیه
قطع : کتابی
صاحب امتیاز: قوه قضائیه
مدیر مسئول: عبدالرضا ایزد پناه
سردبیر: محمدرضا خسروی
حروفچینی، لیتوگرافی و چاپ: روزنامه رسمی کشور

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، نبش پاستور، شماره 6 صندوق پستی 4-6414613
تلفن : 641613-021

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010