مطالب پربیننده:   

فصلنامه تحقیقات حقوقی
سه شنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۵:۱۷

مجله تحقیقات حقوقی

وابسته به : دانشگاه شهيد بهشتي
قطع : کتابی
مدير مسئول : دكتر گودرز افتخار جهرمي
سردبير : دكتر محمد علي اردبيلي
هيئت تحريريه : دكتر محمد آشوري، دكتر محمدرضا احمدي، دكتر محمدرضا پاسبان، دكتر عبدالله شمس، دكتر سيد حسين صفايي، دكتر عزت الله عراقي، دكتر اميرحسين فخاري، دكترهدايت الله فلسفي، دكتر سيد مصطفي محقق داماد، دكتر رضا نوريها، دكتر سيد محمد هاشمي
با همكاري انجمن ايراني حقوق تطبيقي، انجمن ايراني حقوق جزا  و انجمن ايراني داوري
ليتوگرافی و چاپ : دانشگاه شهيد بهشتي

آدرس : تهران، اوين دانشگاه شهيد بهشتي،ساختمان مديريت و رايانه، طبقه همكف
تلفن : 29902700

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010