مطالب پربیننده:   

فرق بين سفير, كاردار, رايزن و سفير اكروديته
يكشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۴۳


چه فرقي بين سفير, كاردار, رايزن و سفير اكروديته وجود دارد؟
پاسخ:
الف) سفير (آمباسادور): شخصي كه به نمايندگي از جانب يك دولت در پايتخت دولت ديگر اقامت دارد و بالاتريندرجه و مقام ديپلماتيك است.
ب ) كاردار (شارژدافر): مأمور سياسي كه در سفارتخانه پس از سفير يا وزير مختار كارهاي سفارتخانه را اداره كند وسومين مقام ديپلماتيك است.(ر . ك : حقوق ديپلماتيك و كنسولي).
ج ) رايزن (كانسلر): مشاور مستشار (هر كشوري در كشورهاي ديگر ممكن است رايزني‏هاي نظامي فرهنگي و ... داراباشد).(ر . ك : همان ص 52)
د ) سفير اكروديته: سفيري كه علاوه بر نمايندگي سياسي دولت متبوع خود در كشوري كه مقيم است در كشور مجاورآن نيز به عنوان سفير اكروديته فعاليت مي‏كند و از نظر حقوق كنسولي مانند سفير مقيم است. (ر . ك : حقوق بين المللعمومي ص 242).

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010