مطالب پربیننده:   

کتابشناسی برگزیده حقوق
جمعه ۰۶ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۲۰:۲۲ـ آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، ج.

ـ ــــــــــــــــ . عدالت کیفری: مجموعه مقالات. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 340 ص.

ـ آقایی، بهمن. فرهنگ حقوقی بهمن: انگلیسی ـ فارسی بر اساس Black¨s Law Dictionary شامل: 30 هزار واژه و مدخل. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 950 ص.

ـ آل حبیب، اسحق. دیوان کیفری بین‏المللی و جمهوری اسلامی ایران. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، 658 ص.

ـ آل شیخ مبارک، قیس بن محمد. حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام. ترجمه محمود عباسی. تهران: حقوقی، 1378، 284 ص.

ـ آنچه درباره حقوق ازدواج باید بدانیم. تهران: روشنگران، 1376، 3 ج.


ـ اباذری فومشی، منصور. حقوق کار و نحوه رسیدگی شکایت، دعوی و جرائم قانون کار. تهران: بهنامی، 1378، 288 ص.

ـ ــــــــــــــــ . شرحی بر قانون مجازات اسلامی ایران. تهران: خط سوم، 1379، 576 ص.

ـ ــــــــــــــــ . نحوه عملی تنظیم انواع قراردادها. تهران: بهنامی، 1379، 396 ص.

- احمدی جشفقانی، حسین علی. اجرای تعهد قراردادی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی مهدی شهیدی، 1373، 533 ص.

ـ اخاذی و رشوه در معاملات تجاری بین‏المللی. ترجمه محسن محبی. تهران: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‏المللی، 1376، 40 ص.

ـ اخلاقی، بهروز. اصول قراردادهای تجاری بین‏المللی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1379، 538 ص.

ـ اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. تهران: میزان، 1379، 2 ج.

ـ ارفع‏نیا، بهشید. حقوق بین‏الملل خصوصی: تعارض قوانین دادگاهها با تغییرات و اصلاحات کامل. تهران: بهتاب، 1379، 274 ص.

ـ استفانی، گاستون؛ لواسور، ژرژ؛ بولک، برنار. آیین دادرسی کیفری: جریان دادرسی کیفری. ترجمه حسن دادیان. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1378، 2 ج.

ـ اسکندری، محمدحسین. قاعده مقابله به مثل. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 286.

ـ ــــــــــــــــ ؛ دار ابکلایی، اسماعیل. درآمدی بر حقوق اساسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب

( 415 )
علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1377، 252 ص.

ـ اسکیج، دی جی. حقوق، اخلاق و پزشکی: مطالعه در حقوق پزشکی. ترجمه محمود عباسی، بهرام مشایخی. تهران: پایا، 1377، 220 ص.

ـ اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت شرکتهای تجاری، شرکتهای سهامی عام و خاص. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، 2 ج.

ـ اسماعیلی، محسن. قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران. تهران: سروش، 1379، 72 ص.

ـ ــــــــــــــــ . نظریه خسارت: بررسی لزوم جبران خسارتهای معنوی و مسئولیت ناشی از تقویت منافع و فرصتها. تهران: امیر کبیر، 1377، 116 ص.

ـ اشمینوف، کلایوام. حقوق تجارت بین‏الملل. ترجمه بهروز اخلاقی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، 364 ص.

ـ اصغری، محمد. بررسی تطبیقی جرم سیاسی: همراه با دو قاعده در نفی حرج. تهران: اطلاعات، 1378، 202 ص.

ـ اصول کلی حقوق جزای انگلستان: برگردان بخش کیفری متون حقوقی. ترجمه محمدمهدی ظهیریان. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 48 ص.

ـ افتخاری، جواد. اشخاص و تکالیف آنها. تهران: ققنوس، 1379، ج.

ـ افراسیابی، محمد اسماعیل. حقوق جزای عمومی. تهران: فردوسی، 1378، 2 ج.

ـ الماسی، نجاد علی. تعارض قوانین. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1379، 224 ص.

ـ الهام، غلامحسین. امر آمر قانونی در حقوق کیفری ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ولی‏اللّه‏ انصاری، 1375، 247 ص.

ـ امامی، حسن. حقوق مدنی. تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1378، 6 ج.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق،... . تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1379، 666 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی در شفعه، وصایا و ارث. تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1379، 428 ص.

ـ امیدی، جلیل. اصول تفسیر قوانین جزایی در حقوق جزای عرفی و حقوق جزای اسلامی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی محمد آشوری، 1376، 313 ص.

ـ امیری قائم مقامی، عبدالحمید. حقوق تعهدات. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 2 ج.

ـ امیرمعزی، احمد. نمایندگی قراردادی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی گودرز افتخار جهرمی، 1371.

( 416 )
ـ انصاری، مسعود. روانشناسی جرائم و انحرافات جنسی. تهران: اشراقی، 1379، 414 ص.

ـ انصاری، ولی‏اللّه‏. کلیات حقوق اداری از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 240 ص.

ـ ایران‏منش، محمدحسین. شرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تبیین اجمالی ساختار دینی قانون اساسی. کرمان: خدمات فرهنگی کرمان، 1378، 192 ص.

ـ باباخانی، زرین. مهریه (حقوق خاصه زوجه). تهران: رامین، 1377، 176 ص.

ـ بازگیر، یداللّه‏. علل نقص آراء محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوان عالی کشور. تهران: دانش نگار، 1379، 240 ص.

ـ ــــــــــــــــ . موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 392 ص.

ـ باطنی، محمد. بررسی حقوقی تأثیر تورم در بازپرداخت دیون: تورم و خسارت تأخیر دیه. تهران: اصلانی، 1378، 144 ص.

ـ باقری، احمد. بررسی تطبیقی سقوط تعهدات. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض، 1378.

ـ باوت، درک ویلیام. تحولات نوین در شیوه‏های حقوق حل و فصل اختلافات. ترجمه زهرا کسمتی، علیرضا طیب. تهران: نشر نی، 1379، 144 ص.

ـ بکاریا، سزار. رساله جرایم و مجازاتها. ترجمه محمدعلی اردبیلی. تهران: میزان، 1377، 152 ص.

ـ بو، روژه. حقوق بیمه. ترجمه محمد حیاتی. تهران: بیمه مرکزی ایران، 1379، 120 ص.

ـ بولک، برنار. کیفرشناسی. ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی. تهران: مجد، 1377، 194 ص.

ـ بوشهری، جعفر. حقوق جزاء: اصول و مسائل. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379، 364 ص.

ـ بهرامی، بهرام. آیین دادرسی مدنی (عملی ـ کاربردی): با اصلاحات کلی، منطبق با سر فصل واحدهای آیین دادرسی مدنی. تهران: بهنامی، 1379، 356 ص.

ـ ــــــــــــــــ . معاملات فضولی، انتقال مال غیر به ضمیمه آراء و نظرات مشورتی راجع به معامله فضولی. تهران: پیام عدالت، نگاه بینه، 1379، 80 ص.

ـ بهشتی، احمد. اسلام و حقوق کودک. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1377، 288 ص.

ـ بینت، بلیندا. حقوق و پزشکی. ترجمه محمود عباسی. تهران: حقوقی، 1378، 248 ص.

ـ پدفیلد، کالین فرانک. کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق: حقوق جزا. ترجمه احسان‏اللّه‏ پیرداده بیرانوند. تهران: نسل نور اندیش، 1379، 136 ص.

( 417 )
ـ ــــــــــــــــ . گزیده متون حقوقی: حقوق انگلستان. ترجمه اسماعیل صغیری. تهران: میزان، دادگستر، 1379، 2 ج.

ـ پرفیت، آلن. پاسخهایی به خشونت: گزارش کمیته مأمور مطالعه در امر خشونت و بزهکاری. ترجمه مرتضی محسنی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 182 ص.

ـ پروین، فرهاد. خسارات معنوی در حقوق ایران. تهران: ققنوس، 1379، 234 ص.

ـ پورسید، بهزاد. الزام به انجام عین تعهد در حقوق تجارت بین‏الملل. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی عیسی تفرشی، 1378.

ـ پورنارجی، بنفشه. مرگ خاموش: نگاهی به پدیده کودک آزاری. تهران: همشهری، 1379، 264 ص.

ـ پوریا فرانی، حسن. صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو و حاکمیت در حقوق ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ابوالفتح وزیری، 1378.

ـ پیرداده بیرانوند، احسان‏اللّه‏. شرح و نقد آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری). تهران: خورشید، 1378، 94 ص.

ـ ــــــــــــــــ . قصاص و متفرعات آن: نگاهی به مجازات قتل عمد با بررسی... . تهران: آفرینه، 1378، 80 ص.

ـ پیروی، حبیب‏اللّه‏. بررسی تحلیلی مسئولیت جزایی پزشکان از نظر شرع مقدس، حقوق و... . تهران: خانه نویسندگان، 1379، 288 ص.

ـ پیمانی، ضیاءالدین. حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی: با تجدید نظر کامل بر اساس قانون تعزیرات. تهران: میزان، 1379، 168 ص.

ـ تائو، جینگ زائو. حقوق چین معاصر به انضمام ترجمه قانون اساسی چین. ترجمه علیرضا محمدزاده وادقانی. تهران: دادگستر، 1377، 160 ص.

ـ ترجمه تفصیلی و شرح حقوق قرارداد (از کتاب Law Texts) همراه با ترجمه متون حقوقی آلمانی. ترجمه احمد ترابی. تهران: هوای تازه، هستان، 1379، 240 ص.

ـ ترنبری، پاتریک. حقوق بین‏الملل و حقوق اقلیتها. ترجمه آزیتا شمشادی، علی اکبر آقایی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379، 122 ص.

ـ تقی‏زاده انصاری، مصطفی. حقوق بین‏الملل عمومی آخرین تحولات: آشنایی با روابط دوستانه، روابط خصمانه. تهران: ققنوس، 1379، 260 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق کیفری محیط زیست. تهران: قومس، 1376، 192 ص.

ـ توجهی، عبدالعلی. جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی علی حسین ابرند آبادی، 1378.

( 418 )
ـ توحیدی، محمد. مفهوم و نحوه اعمال ضمانت اجرای کیفری در نظامهای حقوق بین‏الملل و داخلی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی واسه انصاری، 1378.

ـ تیرگرفاخری، نریمان. موارد جایگزینی مجازات مناسب آزادی و روشهای آن در حقوق کیفری ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی علی حسین ابرندآبادی، 1378.

ـ جانسون، گلن. اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن. ترجمه محمدجعفر پوینده. تهران: نشر نی، 1377، 184 ص.

ـ جبار گلباغی ماسوله، علی. درآمدی بر عرف. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 304 ص.

ـ جباری، عبدالرحمن. حقوق مدنی ضمان منافع در غصب، مقبوض به عقد فاسد، تأخیر ایفاء تعهد. تهران: عبدالرحمن جباری، 1378، 134 ص.

ـ جلیلوند، یحیی. مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات قضایی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی گودرز افتخار جهرمی، 1372.

ـ جنیدی، فریدون. حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ایران باستان. تهران: بلخ، 1377، 264 ص.

ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق حاوی اصطلاحات: رشته‏های حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی و تاریخ حقوق و رشته‏های مختلف. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 836 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 424 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی: رهن و صلح. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 324 ص.

ـ ــــــــــــــــ . دوره حقوق مدنی: حقوق تعهدات. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 376 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی: عقد وکالت. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 232 ص.

ـ ــــــــــــــــ . دوره متوسط حقوق مدنی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 7 ج.

ـ ــــــــــــــــ . مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 5 ج.

ـ ــــــــــــــــ . مقدمه عمومی علم حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 296 ص.

ـ جوادی آملی، عبداللّه‏. فلسفه حقوق: منطق حقوق. قم: اسراء، 1377، 290 ص.

ـ جونیور، جامپیون. مبانی حقوق ورزشها: مسئولیت مدنی در ورزشها. ترجمه حسین آقانیا. تهران: دادگستر، 1376، 336 ص.

( 419 )
ـ حبیب‏زاده، محمدجعفر. تحلیل جرم کلاهبرداری و جرایم مشابه. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ابوالفتح وزیری، 1372، 579 ص.

ـ حجتی کرمانی، علی. سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ. تهران: کتاب آوند دانش، 1379، 592 ص.

ـ حسنی، حسن. حقوق تجارت: مشتمل بر کلیه مباحث. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 724 ص.

ـ حسینی، احمدرضا. تأثیر تغییر بنیادین اوضاع و احوال و معاهدات بین‏المللی. تهران: الهدی، 1379، 328 ص.

ـ حسینی، علیرضا. اسلام و حقوق بین‏الملل عمومی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، 488 ص.

ـ حسینی، محمد. مجازاتهای مالی در حقوق اسلامی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 168 ص.

ـ حسینی بهشتی، محمد. مبانی نظری قانون اساسی. تهران: بقعه، 1379، 136 ص.

ـ حسینی‏نژاد، حسینقلی. مسئولیت مدنی. تهران: مجد، 1377، 184 ص.

ـ حقیقت، علی. ثبت املاک در ایران. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 268 ص.

ـ چرچیل، رابین رالف؛ لو، آلن ون. حقوق بین‏الملل دریاها. ترجمه بهمن آقایی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1377، 2 ج.

ـ خداکرمی، نبی. بررسی عنصر روانی جرم قتل و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و آمریکا. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی پرویز صانعی، 1377.

ـ خزانی، منوچهر. فرایند کیفری: مجموعه مقالات. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1377، 200 ص.

ـ خسروشاهی، قدرت‏اللّه‏؛ دانش پژوه، مصطفی. فلسفه حقوق. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(س)، 1379، 304 ص.

ـ خلیلی، نایب علی. مسئولیت مدنی طرف معامله فاسد. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی مصطفی محقق داماد، 1377.

ـ خلیلیان، خلیل. حقوق بین‏الملل اسلامی: کلیات، تحلیلی نوین در مباحث حقوق اسلامی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377، 320 ص.

ـ خواجه پیری، عباس. حقوق تجارت: انحلال و تصفیه شرکتهای تجاری. تهران: امیرکبیر، 1379، 204 ص.

ـ خوئینی، غفور. حقوق تعهدات: تحلیل فقهی حقوقی. تهران: زهد، 1379، 270 ص.

ـ ــــــــــــــــ . درآمدی بر حقوق تطبیقی. تهران: زهد، 1377، 160 ص.

ـ داراب پور، مهراب. قاعده مقابله با خسارت. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1377، 152 ص.

( 420 )
ـ داکسبری، رابرت. مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان. ترجمه حسین میرمحمد صادقی. تهران: حقوقدان، 1377، 360 ص.

ـ دانش، تاج زمان. دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 288 ص.

ـ ــــــــــــــــ . مجرم کیست، جرم‏شناسی چیست؟. تهران: کیهان، 1376، 384 ص.

ـ درینی، فتحی. حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی. ترجمه محمودرضا افتخارزاده. تهران: هزاران، 1376، 160 ص.

ـ دوپویی، رنه ژان؛ لالیو، ژان فلاوین؛ ریگو، فرانسوا. یک رأی داوری و دو نقد. ترجمه مرتضی کلانتریان. تهران: آگاه، 1379، 176 ص.

ـ دورموای، دانیل. حقوق سازمانهای بین‏المللی. ترجمه کمال‏الدین هریسی‏نژاد. تهران: جامعه پژوه، دانیال، 1379، 172 ص.

ـ دهقان، حمید. بررسی قانون سرقت: جرم‏شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 256 ص.

ـ دیانی، عبدالرسول. حقوق خانواده: ازدواج و انحلال. تهران: امید دانش، 1379، 232 ص.

ـ دیوید، رنه؛ اسپینوزی، ژوفره. درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوق معاصر. ترجمه حسین صفایی. تهران: دادگستر، 1379، 304 ص.

ـ ذوالعین، پرویز. مبانی حقوق بین‏الملل عمومی. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1378، 960 ص.

ـ رازانی، بهمن. حقوق ثبت: مدخل. تهران: اساطیر، 1379، 132 ص.

ـ راشدی اشرفی، علیرضا. حقوق تجارت (کاربردی). تهران: مؤسسه مطالعه و پژوهشهای بازرگانی، شرکت چاپ و نشر، 1377، 140 ص.

ـ رحیمی‏نژاد، اسماعیل. آشنایی با حقوق جزا و جرم‏شناسی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 348 ص.

ـ رسایی ساروی، موسی. مآخذشناسی حقوق جزا و جرم‏شناسی. تهران: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 568 ص.

ـ رسایی‏نیا، ناصر. حقوق تجارت. تهران: خیام، 1376، ج.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق خانواده. تهران: بهینه، 1379، 196 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق کار: شامل منابع داخلی و بین‏المللی و سوابق تاریخی قبل از اسلام تا عصر حاضر. تهران: آوای نور، 1379، 208 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی. تهران: آوای نور، 1379، 3 ج.

( 421 )
ـ ــــــــــــــــ . کلیات حقوق بازرگانی (تجارت): با تجدید نظر و اصلاحات و الحاقات. تهران: دریچه، 1379، 504 ص.

ـ رستمی، منصور. صنعت بیمه در آینه فقه و حقوق: به انضمام کلیاتی در خصوص بیمه درمانی. تهران: سازمان بیمه خدمات درمانی، 1379، 208 ص.

ـ رضایی، مسلم. قانون مطبوعات طی صد سال در ایران. تهران: رایزن، 1379، 300 ص.

ـ رفیعی، محمدتقی. مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی. تهران: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 280 ص.

ـ رنجبری، ابوالفضل. حقوق کار: به ضمیمه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. تهران: مجد، 1377، 224 ص.

ـ روحانی، محمدصادق. استفتائات قضائیه و مؤسسه حقوقی وکلای بین‏الملل. قم: محمدصادق روحانی، 1378، 322 ص.

ـ رهامی، محسن. مطالعه تطبیقی اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ابوالفتح وزیری، 1377.

ـ رهایی، سعید. عهدنامه‏های بین‏المللی و تعهدات دولتهای ثالث از دیدگاه حقوق... . تهران: الهدی، 1379، 396 ص.

ـ ره پیک، حسین. حقوق مدنی: الزامات بدون قرارداد. تهران: اطلاعات، 1376، 168 ص.

ـ ــــــــــــــــ . نظریه جهت در اعمال حقوقی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام، رومی، ژرمنی، کاومن لا. تهران: اطلاعات، 1376، 188 ص.

ـ زایدال، ایگناتس؛ فلدرن، هوهن. حقوق بین‏الملل اقتصادی. ترجمه قاسم زمانی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1379، 416 ص.

ـ زراعت، عباس. بررسی جرم‏شناسی و مصادیق آن در حقوق اسلام و ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض.

ـ ــــــــــــــــ . جرم سیاسی. تهران: ققنوس، 1377، 214 ص.

ـ ــــــــــــــــ . شرح قانون مجازات اسلامی. تهران: ققنوس، 1379، 2 ج.

ـ ــــــــــــــــ . منابع آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی. تهران: خط سوم، 1379، 1124 ص.

ـ زینلی، محمدرضا. جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی (مطالعه تطبیقی). تهران: امیرکبیر، 1378، 268 ص.

( 422 )
ـ سائلی کرده، مجید. سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، 552 ص.

ـ سپهوند، امیرخان. صلاحیت مراجع قضایی در امور کیفری در حقوق. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی منوچهر خزائی، 1372.

ـ ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت. تهران: دادگستر، 1378، 4 ج.

ـ ستوده تهرانی، هدایت‏اللّه‏؛ میرزایی، بهشته؛ پازند، افسانه. روانشناسی جنایی. تهران: آوای نور، 1376، 300 ص.

ـ سعدون، نای. حقوق زن از آغاز تا امروز. ترجمه گیتی خورسند. تهران: کویر، 1379، 160 ص.

ـ سلجوقی، محمود. حقوق بین‏الملل خصوصی. تهران: دادگستر، 1377، 2 ج.

ـ سماواتی، حشمت‏اللّه‏. حقوق تجارت. تهران: دادگستر، 1377، ج.

ـ سنهوری، عبدالرزاق احمد. عقد وکالت. ترجمه حسینقلی حسینی‏نژاد. تهران: حقوقدان، 1376، 160 ص.

ـ شاکری، ابوالحسن. حمایت از مصرف کنندگان محصولات صنعتی در حقوق کیفری ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ولی‏اللّه‏ انصاری، 1376.

ـ شامبیاتی، هوشنگ. بزهکاری اطفال و نوجوانان (با تجدیدنظر و اضافات). تهران: ژوبین، 1379، 304 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق جزای عمومی. تهران: ژوبین، 1379، 2 ج.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق کیفری اختصاصی. تهران: ژوبین، 1379، 2 ج.

ـ شریف، علی. حقوق خانواده (حقوق مدنی). تهران: دنیای نو، 1377، 280 ص.

ـ شعبانی، قاسم. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. تهران: اطلاعات، 1379، 268 ص.

ـ شمس، احمد. نظام حقوق اراضی ملی شده. تهران: دادگستر، 1376، 208 ص.

ـ شمس ناتری، محمدابراهیم. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 344 ص.

ـ شهری، غلامرضا. حقوق ثبت اسناد و املاک. تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، 1377، 288 ص.

ـ شهیدی، مهدی. ارث. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، 232 ص.

ـ ــــــــــــــــ . تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران: حقوقدان، 1377، ج.

( 423 )
ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی: اصول قراردادها و تعهدات. تهران: عصر حقوق، 1379، 404 ص.

ـ صابریان، علی‏رضا. بررسی و نقد قانون مجازات اسلامی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض، 1378.

ـ صاحبی، مهدی. تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی. تهران: ققنوس، 1376، 232 ص.

ـ صادقی، محمدحسن. تغییر در شرایط قرارداد. تهران: دادگستر، 1379، 288 ص.

ـ صادقی، محمدهادی. حقوق جزای اختصاصی. تهران: میزان، دادگستر، 1379، 2 ج.

ـ صادقی حقیقی، دیدخت. ثبت کشتیها و حقوق بین‏الملل با تأکید بر پدیده پرچمهای مصلحتی. تهران: کیهان، 1376، 204 ص.

ـ صادقی مقدم، محمدحسن. تأثیر تغییر اوضاع و احوال برقراردادها در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی حسین صفایی، 1373، 254 ص.

ـ صالح ولیدی، محمد. حقوق جزای اختصاصی در تفصیل قواعد تخریب اموال و اتلاف عمدی اسناد. تهران: دفتر نشر داد، 1376، 244 ص.

ـ صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1377، 2 ج.

ـ صباغیان، علی. نقش میانجیگری در حل و فصل اختلافات بین‏المللی. تهران: وزرات امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1377، 152 ص.

ـ صبری، نورمحمد. جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام. تهران: ققنوس، 1377، 336 ص.

ـ صدر، جواد. حقوق دیپلماتیک و کنسولی. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1376، 270 ص.

ـ صدرزاده افشار، محسن. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاهی (ماجد)، 1379، 700 ص.

ـ صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی: اشخاص و اموال. تهران: میزان، دادگستر، 1379، 2 ج.

36ـ ــــــــــــــــ ؛ امامی، اسداللّه‏. حقوق خانواده: نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق). تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، ج.

ـ ــــــــــــــــ . مختصر حقوق خانواده. تهران: دادگستر، 1379، 448 ص.

ـ ــــــــــــــــ ؛ قاسم‏زاده، مرتضی. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین: با تجدید نظر). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1377، 300 ص.

ـ صفایی بیگدلی، محمدرضا. حقوق بین‏الملل عمومی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 544 ص.

ـ طارم سری، مسعود. حقوق بازرگانی بین‏المللی. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1377، 326 ص.

( 424 )
ـ طباطبایی موتمنی، منوچهر. حقوق اداری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، 536 ص.

ـ طوسی، ارسلان. آشنایی با قانون ارث. کرمانشاه: طاق بستان، 1379، 116 ص.

ـ ظفری، محمدرضا. مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی. تهران: امیرکبیر، 1379، 184 ص.

ـ عابد خراسانی، محمدرضا. سلب مالکیت از بیگانگان در حقوق بین‏الملل. تهران: دادگستر، 1379، 128 ص.

ـ عابدیان، حسین. شروط باطل و تأثیر آن در عقد. تهران: ققنوس، 1379، 216 ص.

ـ عامری، پرویز. اداره مال غیر در حقوق ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی مهدی شهیدی، 1376.

ـ عبادی، شیرین. حقوق کودک تطبیقی. تهران: کانون، 1378، 152 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران. تهران: کانون، 1378، ج.

ـ عبادی، محمدعلی. حقوق تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 348 ص.

ـ عباسی، محمود. مجموعه مقالات حقوقی پزشکی. تهران: حقوق، 1378، 4 ج.

ـ عالمی، شمس‏الدین. حقوق اساسی: دفتر اول: کلیات و مبانی، دفتر دوم: جمهوری اسلامی به ضمیمه گردآوری علمی قوانین. تهران: مشکوه، 1378، 312 ص.

ـ عبدی، عباس. آسیب‏شناسی اجتماعی: تأثیر زندان بر زندانی. تهران: نور، 1377، 564 ص.

ـ عدالت‏نژاد خامنه، جعفر. خسارت مشترک دریایی و جنبه‏های عملی آن (مطالعه تطبیقی قواعد اختصاصی یورک آنتورپ و حقوق انگلستان). پایان‏نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی امیرحسین فخاری، 1372.

ـ عدل، مصطفی. حقوق مدنی و قزوین. طه، 1378، 348 ص.

ـ عرفانی، محمود. حقوق تجارت. تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، 1379، 4 ج.

ـ عطار، داود. دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن. ترجمه بهمن رازانی. تهران: باز، 1379، 564 ص.

ـ علامه حائری، علی. آثار قبض در حقوق مدنی ایران. تهران: تابان، خاقانی، 1379، 144 ص.

ـ ــــــــــــــــ . پژوهشی در حقوق روحانیت از نظر قوانین ایران. تهران: خاقانی، تابان، 1378، 200 ص.

ـ ــــــــــــــــ . علم قاضی در دادرسی‏های کیفری و حقوقی. تهران: خاقانی، تابان، 1379، 122 ص.

ـ عمادزاده، محمد کاظم. حقوق بازرگانی. اصفهان: آموزه، شرکت آترپات، 1377، ج.

ـ عوده، عبدالقادر. غفلت مسلمین و غربت حقوق اسلامی. ترجمه محمود عباسی. تهران: حقوقی، 1378، 132 ص.

( 425 )
ـ عینی، محسن. قلمرو اعمال قوانین کیفری ایران در زمان. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی محمدجعفر حبیب‏زاده، 1378.

ـ غلامی، حسین. تکرار جرم در حقوق جزا و جرم‏شناسی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی علی حسین نجفی ابرندآبادی، 1378.

ـ غمامی، مجید. مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود. تهران: دادگستر، 1376، 160 ص.

ـ فتحعلی پور، عطاءاللّه‏. مسئولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وسائط نقلیه موتوری زمینی. تهران: ورق، 1376، 144 ص.

ـ فتحی، احمد. فن دفاع (امور حقوقی). تهران: اشکان، 1379، ج.

ـ فرخ سیری، منصور. فرهنگ اصطلاحات کیفری: انگلیسی ـ فارسی. تهران: چی چی کا، 1376، 88 ص.

ـ فصیحی‏زاده، علیرضا. اذن و آثار حقوقی آن. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1377، 240 ص.

ـ فضل‏اللّه‏، محمدحسن. نقش و جایگاه زن در حقوق اسلامی. ترجمه عبدالهادی فقهی‏زاده. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 112 ص.

ـ فلسفه حقوق. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(س)، 1377، 5 ج.

ـ فلسفی، هدایت‏اللّه‏. حقوق بین‏الملل معاهدات. تهران: نشر نو، 1379، 802 ص.

ـ فون گلدن، گرهارد. حقوق میان ملتها: درآمدی بر حقوق بین‏الملل عمومی. ترجمه داود آقایی، محمدحسین حافظیان. تهران: میزان، دادگستر، 1378، ج.

ـ فیض، علیرضا. تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. تهران: امیرکبیر، 1379، 420 ص.

ـ ــــــــــــــــ . مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1379، 614 ص.

ـ فیوضی، رضا. حقوق بین‏الملل مسئولیت بین‏المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، 2 ج.

ـ قاسم‏زاده، مرتضی. مبانی مسئولیت مدنی. تهران: دادگستر، میزان، 1378، 448 ص.

ـ قاضی، ابوالفضل. بایسته‏های حقوق اساسی. تهران: دادگستر، 1379، 352 ص.

ـ قائم مقام فراهانی، عبدالمجید. حقوق بین‏الملل ادله اثبات دعوی بین‏المللی و داخلی. تهران: آوای نور، 1379، 168 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق بین‏الملل: رویه‏های قضایی. تهران: پاژنگ، 1377، 216 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق بین‏الملل سازمانهای بین‏المللی. تهران: دادگستر، 1377، 216 ص.

( 426 )
ـ قربان‏نیا، ناصر. اخلاق و حقوق بین‏الملل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، 240 ص.

ـ قربان‏وند، محمدباقر. موارد حاکمیت قاعده ید در حقوق مدنی ایران (اماره مالکیت). تهران: ققنوس، 1378، 168 ص.

ـ قشقایی، حسین. شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظامهای حقوقی معاصر. قم: حوزه علمیه قم: دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 280 ص.

ـ قناد، فاطمه. حمایت کیفری از صغار در برابر جرایم جنسی در نظام حقوق انگلستان و ویلز. تهران: پیک ایران، 1377، 262 ص.

ـ قوامی، بهنام. نگرشی بر مقررات حقوقی و کیفری چک در ایران. تهران: خط سوم، 1379، 178 ص.

ـ قهرمانی، نصراللّه‏. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. تهران: گندم، 1377، 312 ص.

ـ قیاسی، جلال‏الدین. روش تفسیر قوانین کیفری. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379.

ـ کاتبی، حسینقلی. حقوق تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 336 ص.

ـ کاتوزیان، ناصر. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. تهران: دادگستر، 1376، 388 ص.

ـ ــــــــــــــــ . توجیه و نقد رویه قضایی. تهران: دادگستر، 1377، 316 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی: ایقاع، نظریه عمومی، ایقاع معین. تهران: دادگستر، 1377، 420 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی. تهران: شرکت سهامی انتشار، بهمن برنا، 1379، 5 ج.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی: مشارکتها ـ صلح. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 412 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات. تهران: دادگستر، 1379، 650 ص.

ـ ــــــــــــــــ . دوره حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهر غصب و استیفاء. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، 2 ج.

ـ ــــــــــــــــ . دوره مقدماتی حقوق مدنی: ارث. تهران: دادگستر، 1376، 244 ص.

ـ ــــــــــــــــ . دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی (قرارداد ـ ایقاع). تهران: شرکت سهامی انتشار، بهمن برنا، 1379، 564 ص.

ـ ــــــــــــــــ . دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت. تهران: دادگستر، 1379، 264 ص.

ـ ــــــــــــــــ . دوره مقدماتی حقوق مدنی: خانواده. تهران: دادگستر، 1379، 478 ص.

ـ ــــــــــــــــ . دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین برای دانشجویان دوره کارشناسی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 2 ج.

ـ ــــــــــــــــ . دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379، 342

( 427 )
ص.

ـ ــــــــــــــــ . عدالت قضایی گزیده آراء. تهران: دادگستر، میزان، 1378، 360 ص.

ـ ــــــــــــــــ . فلسفه حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377، 3 ج.

ـ ــــــــــــــــ . قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: دادگستر، 1379، 856 ص.

ـ ــــــــــــــــ . مبانی حقوق عمومی. تهران: دادگستر، 1377، 532 ص.

ـ ــــــــــــــــ . مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379، 384 ص.

ـ ــــــــــــــــ . وصیت در حقوق مدنی ایران. تهران: ققنوس، 1376، 564 ص.

ـ کار، مهرانگیز. رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران. تهران: قطره، 1378، 368 ص.

ـ ــــــــــــــــ . ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران. تهران: روشنگران و مطالعات زنان، 1378، 220 ص.

ـ ــــــــــــــــ . موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران. تهران: قطره، 1379، 208 ص.

ـ کارو، دومینیک. حقوق بین‏الملل عمومی: آشنایی با تاریخچه، منابع و اشخاص. ترجمه مصطفی تقی‏زاده انصاری. تهران: قومس، 1379، 288 ص.

ـ کاشانی، محمود. اندیشه‏هایی در حقوق امروز. تهران: حقوقدان، 1376، 2 ج.

ـ کامیار، غلامرضا. حقوق شهرسازی به انضمام قوانین مربوط به شهرسازی. تهران: مجد، 1379، 160 ص.

ـ کدخدایی، عباس. پخش مستقیم برنامه‏های ماهواره‏ای از دیدگاه حقوق بین‏الملل. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای شهر دانش، 1379، 120 ص.

ـ کریمی، حسین. فرهنگ دادرسی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، 388 ص.

ـ کشاورز، بهمن. آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، جهاد دانشگاهی، 1376، 2 ج.

ـ کلارکسون، سی ام وی. واژه‏نامه حقوق جزا: انگلیسی ـ فارسی. ترجمه حسین میرمحمد صادقی. تهران: میزان، 1376، 102 ص.

ـ کلایوام، اشمیتوف. حقوق تجارت بین‏الملل. ترجمه بهروز اخلاقی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379، 364 ص.

ـ کوپنول، ماریل. حقوق بین‏المللی خصوصی. ترجمه مهدی حدادی. قم: مجتمع آموزش عالی قم، 1379، 124 ص.

( 428 )
ـ کیایی، عبداللّه‏. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی مصطفی محقق داماد، 1373، 636 ص.

ـ ــــــــــــــ . التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. تهران: ققنوس، 1376، 504 ص.

ـ کیس، الکساندر؛ فرید، وین؛ سند، پیتراچ. حقوق محیط زیست. ترجمه محمدحسن حبیبی. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، ج.

ـ گرجی، ابوالقاسم. مقالات حقوقی. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1378، 394 ص.

ـ گرین، ماریان. ترجمه متونی از حقوق بین‏الملل. ترجمه بهرام آریان. تهران: خط سوم، خیام، 1378، 350 ص.

ـ گلدن، گرهاردفون؛ آقایی، داود. حقوق میان ملتها: درآمدی بر حقوق بین‏الملل عمومی. ترجمه محمد حسین حافظیان. تهران: میزان، دادگستر، 1379، 2 ج.

ـ گلدوزیان، ایرج. بایسته‏های حقوق جزای عمومی 1 و 2 و 3. تهران: میزان، دادگستر، 1380، 440 ص.

ـ لاریه گیه، ژان. آیین دادرسی کیفری فرانسه. ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاده. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، ج.

ـ لافورس، ماریل کوپنول. حقوق بین‏الملل خصوصی. ترجمه مهدی حدادی. قم: مجتمع آموزش عالی قم، 1379، 124 ص.

ـ لاهیجی، شهلا؛ کار، مهرانگیز. شناخت هویت زن ایرانی در گستره بیش تاریخ و تاریخ. تهران: روشنگران و مطالعات زنان، 1377، 3 ج.

ـ لطفی، اسداللّه‏. موجبات و مقتضیات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. تهران: مجد، 1379، 280 ص.

ـ لوین، لیا. پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر. ترجمه محمدجعفر پوینده. تهران: قطره، 1377، 216 ص.

ـ متولی، محمد. احوال شخصیه بیگانگان در ایران. تهران: سازوکار، 1378، 262 ص.

ـ محبی، محسن. بیانیه الجزایر و دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (همراه با متن کامل بیانیه‏های الجزایر و...). تهران: خط سوم، 1378، 356 ص.

ـ محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی: مسئولیت کیفری. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 3 ج.

ـ محقق داماد، مصطفی. بررسی فقهی حقوقی خانواده: نکاح و انحلال آن. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1376، 532 ص.

ـ ــــــــــــــــ . بررسی فقهی و حقوقی وصیت. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1379، 240 ص.

( 429 )
ـ محمدزاده اصل، حیدر. داوری در حقوق ایران. تهران: ققنوس، 1379، 168 ص.

ـ محمدی، داود. حوزه‏های کاربردی حقوق بازرگانی بین‏المللی. تهران: نوپردازان، 1379، 208 ص.

ـ محمدی گیلانی، محمد. حقوق کیفری در اسلام. تهران: سایه، 1379، 356 ص.

ـ ــــــــــــــــ . قضاء و قضاوت در اسلام. تهران: سایه، 1378، 220 ص.

ـ مدنی، جلال‏الدین. آیین دادرسی مدنی (دادگاههای عمومی و انقلاب). تهران: پایدار، 1379، 2 ج.

ـ ــــــــــــــــ . ادله اثبات دعوی: اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، معاینه محلی، کارشناسی علم قاضی. تهران: پایدار، 1379، 284 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: پایدار، 1377، 518 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق بین‏الملل عمومی و اصول روابط دول. تهران: پایدار، 2 ج.

ـ ــــــــــــــــ . رویه قضایی. تهران: پایدار، 1377، 164 ص.

ـ ــــــــــــــــ . کلیات حقوق اساسی (حقوق اساسی یک). تهران: پایدار، 1376، 204 ص.

ـ ــــــــــــــــ . مبانی و کلیات علم حقوق. تهران: همراه، 1377، 304 ص.

ـ مدنی کرمانی، عارفه. حقوق بیمه. تهران: مجد، 1377، 136 ص.

ـ مرادی، حسن. رضایت مجنی علیه و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری مرتکب. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ابوالفتح وزیری، 1378.

ـ مرعشی، شهاب‏الدین. القصاص علی ضوء القرآن و السنه. قم: مکتب آیت‏اللّه‏ مرعشی نجفی، 1378، 3 ج.

ـ مرعشی شوشتری، محمدحسن. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام. تهران: میزان، 1379، 192 ص.

ـ مصدق، محمد. وصیت در حقوق اسلامی (شیعه). ترجمه علی محمد طباطبایی. تهران: زریاب، 1377، 216 ص.

ـ مطهری، مرتضی. مسأله ربابه ضمیمه بیمه. تهران: صدرا، 1376، 352 ص.

ـ ــــــــــــــــ . نظام حقوق زن در اسلام. تهران: صدرا، 1379، 270 ص.

ـ مظفری، محمدحسین. نابردباری مذهبی: بررسی و نقد اعلامیه امحاء نابردباری مذهبی. تهران: اندیشه معاصر، 1376، 316 ص.

ـ معتمدنژاد،کاظم. حقوق مطبوعات: بررسی تطبیقی مبانی حقوقی آزادی مطبوعات و مقررات تأسیس و انتشار آنها. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‏ها، 1379، ج.

( 430 )
ـ معین‏زاده، عباس. حقوق دیپلماتیک نوین. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1376، 376 ص.

ـ مقتدر، هوشنگ. حقوق بین‏الملل عمومی. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1377، 460 ص.

ـ مقدمی راد، عیسی. حقوق مدنی و جزایی در عرف عشایر خوزستان. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده معارف الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض.

ـ ممتاز، جمشید. حقوق بشر در پرتو تحولات بین‏المللی. ترجمه حسین شریفی طرازکوهی. تهران: دادگستر، 1377، 232 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق بین‏الملل سلاحهای کشتار جمعی. ترجمه امیرحسین رنجبریان. تهران: دادگستر، 1377، 144 ص.

ـ ــــــــــــــــ ؛ رنجبریان، امیرحسین. ایران و حقوق بین‏الملل. تهران: دادگستر، 1376، 304 ص.

ـ موسوی، عباس. حقوق جزای عمومی. تهران: خیام، 1377، ج.

ـ موسوی بجنوردی، فاطمه. حضانت در اسلام. تهران: اباصالح، 1379، 178 ص.

ـ موسی‏زاده، رضا. حقوق اداری 1 و 2: کلیات و ایران. تهران: میزان، دادگستر، 1379، 320 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق بین‏الملل عمومی 2 ـ 1. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، 412 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق تعهدات بین‏المللی. تهران: میزان، دادگستر، 1377، 320 ص.

ـ موگوئی، حاج علی. قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق (تحلیل حقوقی و فقهی ماده 130 قانون مدنی). تهران: اطلاعات، 1379، 138 ص.

ـ مهاجری، علی. رسیدگی‏های خارج از نوبت در محاکم عمومی: دعاوی حقوقی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1375، 2 ج.

ـ ــــــــــــــــ . شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 2 ج.

ـ مهرپور، حسین. حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن. تهران: اطلاعات، 1378، 224 ص.

ـ ــــــــــــــــ . مباحثی از حقوق زن از منظر: حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‏المللی. تهران: اطلاعات، 1379، 460 ص.

ـ ــــــــــــــــ . نظام بین‏المللی حقوق بشر. تهران: اطلاعات، 1377، 496 ص.

ـ میرحسینی، حسن؛ عباسی، محمود. حقوق و تخلفات اداری. تهران: حقوقی، 1378، 280 ص.

ـ میرسعیدی، منصور. ارکان مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و ایران. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت

( 431 )
مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ابوالقاسم گرجی، 1378.

ـ میرعباسی، باقر. حقوق بین‏الملل عمومی. تهران: دادگستر، 1377، 2 ج.

ـ میرمحمدصادقی، حسین. حقوق جزای اختصاصی (3): جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (مطالعه تطبیقی). تهران: میزان، 1379، 432 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق جزای بین‏الملل: مجموعه مقالات. تهران: میزان، 1377، 416 ص.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق کیفری اختصاصی. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 2 ج.

ـ میشل، آندرودو؛ می‏یر، پی یرلالو. حقوق عمومی. ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی. تهران: دادگستر، 1376، 120 ص.

ـ میک، تئوفیل. قانون نامه حمورابی. ترجمه کامیار عبدی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1377، 108 ص.

ـ نایب‏زاده، اکبر. مبانی قصاص نفس در مکاتب اسلامی. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی حسینقلی حسینی‏نژاد، 1371.

ـ نجفی توانا، علی. جرم‏شناسی. تهران: خیام، 1377، 248 ص.

ـ نصیری، محمد. حقوق بین‏الملل خصوصی. تهران: آگاه، 1377، 2 ج.

ـ نصیری، مرتضی. حقوق بین‏الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاهها). تهران: آگاه، 1379، 208 ص.

ـ نقوی، مهدی. امارات در حقوق کیفری و مطالعه تطبیقی آن. پایان‏نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ابوالفتح وزیری، 1377.

ـ نواده توپچی، حسین. مقدمه‏ای بر حقوق بین‏الملل هوایی: بررسی کنوانسیون شیکاگو و ضمائم. تهران: نیروی هوایی ارتش، انتشارات عقیدتی و سیاسی، 1377، 280 ص.

ـ نوبخت، یوسف. اندیشه‏های قضائی. تهران: کیهان، 1377، 384 ص.

ـ نوربها، رضا. زمینه جرم‏شناسی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1377، 216 ص.

ـ ــــــــــــــــ . زمینه حقوق جزای عمومی. تهران: کتابخانه گنج دانش، داد آفرین، 1379، 594.

ـ نوری، رضا. خانواده (حقوق خانواده در حقوق مدنی). تهران: پاژنگ، 1379، 156 ص.

ـ ــــــــــــــــ . شفعه، وصیت، ارث: اسباب ثلاثه تملک در حقوق مدنی. تهران: پاژنگ، 1376، 200 ص.

ـ نوین، پروین. حقوق مدنی (7): عقود معین (2) شامل: شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفاله، رهن، هبه. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 264 ص.

ـ نیکفر، محمدرضا. خشونت، حقوق بشر، جامعه مدنی. تهران: طرح نو، 1378، 190 ص.

( 432 )
ـ واحدی، قدرت‏اللّه‏. آیین دادرسی مدنی: با لحاظ قوانین جدید. تهران: میزان، 1377، ج.

ـ ــــــــــــــــ . مقدمه علم حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 220 ص.

ـ واعظی، خلیل. دفاع مشروع در حقوق جزای ایران. تهران: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 200 ص.

ـ والاس، به کا. حقوق بین‏الملل. ترجمه محمد شریف. تهران: نشر نی، 1377، 408 ص.

ـ وحدتی شبیری، حسن. مجهول بودن مورد معامله قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 232 ص.

ـ وفادار، علی. حقوق اساسی و تحولات سیاسی. تهران: شروین، 1377، 844 ص.

ـ وکیلی، حسین. قانون برای جوانان: شرح قوانین و مقررات مورد نیاز جوانان. تهران: نگاه امروز، 1379، 144 ص.

ـ وکیو، جورجودل. فلسفه حقوق. ترجمه جواد واحدی. تهران: میزان، 1379، 272 ص.

ـ ولیدی، محمدصالح. حقوق جزای اختصاصی. تهران: خیام، 1377، 5 ج.

ـ ــــــــــــــــ . حقوق جزای عمومی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1378، ج.

ـ هاشمی باجگانی، جعفر. بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، 332 ص.

ـ هاشمی، . حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی. تهران: دادگستر، 1379، 2 ج.

ـ هاماتی، کوایچی. تعلیق مراقبتی در دنیا: پژوهشی تطبیقی. ترجمه حسین آقائی‏نیا. تهران: میزان، 1377، 248 ص.

ـ یار ارشدی، علی. نفقه زوجه در حقوق ایران، انگلیس و هند. تهران: بوستان توحید، 1379، 168 ص.

ـ یثربی قمی، علی محمد. حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1376، 232 ص.

ـ ــــــــــــــــ . مقدمه علم حقوق و نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران. قم: نوید اسلام، 1376، 160 ص.

ـ یزدانیان، علیرضا. حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی. تهران: ادبستان، 1379، 280 ص.

ـ یزدی، عباس. فرهنگ حقوقی انگلیسی ـ فارسی به انضمام فهرست واژگان فارسی: شامل بیش از 30000 اصطلاح حقوقی. تهران: رهنما، 1378، 1242 ص.

( 433 )
منبع :فصلنامه متين ؛شماره 10

 

آخرین به روز رسانی در شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۳۰
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010