مطالب پربیننده:   

جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری
سه شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۴۶نویسنده: غلام حیدر علامه

محل نشر: تهران

ناشر: نشر میزان

تاریخ چاپ: 1385

کتاب جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری اثری است کم نظیر که به صورت آکادمیک توسط مؤلف فرزانه جناب آقای دکتر غلام حیدر علامه به رشته تحریر در آمده است. علاقه خاص ایشان به مسایل حقوق بشری از یک سو، و حوادث ناگوار سه دهه اخیر افغانستان از سوی دیگر باعث شد که مؤلف محترم، پایان نامه فوق لیسانس (ماستری) خویش را به موضوع فوق اختصاص دهد. اینک رساله مذکور با اندک تغییر و اصلاح به صورت کتاب در دسترس خوانندگان محترم قرار گرفته است.

راجع به ضرورت تدوین کتاب فوق در پیش گفتار آن آمده است: « در ادبیات فارسی حقوق، اثری که جنایات علیه بشریت را به طور جامع بررسی کرده، تحول و تکامل جرم انگاری این جنایات را در حقوق بین الملل کیفری دقیقا مورد کنکاش قرار دهد و هم چنین مشابهت ها و تفاوت های اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی و دیگر اسناد بین المللی در پرداختن به این جنایات را بیان دارد تا کنون انتشار نیافته است. این در حالی است که سه کشورفارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان هر کدام به نحوی با دادگاه کیفری بین المللی مواجه هستند... »

دیباچه جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی استاد بر جسته حقوق دانشگاه های ایران نشان از ارزش و اهمیت والای این اثر مکتوب است. در دیباچه ایشان آمده است: « اینک خوشوقتم که بخشی از آن رساله به زیور طبع آراسته می شود تا مورد استفاده سایر محققان و پژوهشگران قرار گیرد. من برای ایشان تداوم توفیق در امر آموزش و تحقیق و برای کشور همسایه ما افغانستان، آرامش و ثبات آرزو می کنم.»

کتاب دارای دیباچه، پیش گفتار، مقدمه، دو فصل ، هفت مبحث و فهرست منابع می باشد که در سال 1385 ه. ش در 192 صفحه با تیراژ 1000 نسخه به زیور طبع آراسته است. فصل اول تحت عنوان جنایات علیه بشریت در اسناد بین المللی ضمن چهار مبحث سامان دهی شده است. در فصل دوم جنایات علیه بشریت در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی طی سه مبحث به طور مبسوط مورد کنکاش قرار گرفته است. موضوعات زیر مباحث دیگر کتاب را تشکیل می دهد:

1- جنایات علیه بشریت در اسناد قبل از تشکیل سازمان ملل متحد

2- جنایات علیه بشریت در منشور دادگاه های نورنبرگ، توکیو و غیره

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010