مطالب پربیننده:   

فعالیت های گروه فقه و حقوق قضایی
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب
1 جلسه دیدار طلاب جدید الورود پاکستانی با گروه فقه و حقوق قضایی و رئیس مدسه فقه تخصصی
2 جلسه بررسی تغییر عنوان رشته فقه قضایی به فقه و حقوق قضایی
3 جلسه معارفه رئیس و اعضایی جدید گروه فقه قضایی
4 جلسه رئیس گروره فقه و حقوق قضایی جناب آیت الله حبیبی تبار با انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010