مطالب پربیننده:   

بررسی تعدد و تکرار جرم در فقه مذاهب اسلامی
نوشته شده توسط سید محمد ظاهر محمدی   
سه شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۰۵:۱۰عنوان انگليسي:   
عنوان عربي:   
نويسنده:    صداقت گویان، فائزه
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه:    دانشگاه تهران

استاد راهنما:    علیرضا هدائی
استاد مشاور:    احمد باقری
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:    1385
کلمات کليدي:   
واحد:   
منابع:
چکيده:
چکیده (فارسی): جرم و پدیده مجرمانه همواره برای جامعه بشری خطرناک بوده است . اما گاهی اوقات جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند،وخطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه همراه دارد برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانونگذار تدابیر خاصی اندیشیده است . تشدید مجازات در صورت تعدد و تکرار جرم از جمله این تدابیر است،که مورد توجه اکثر حقوقدانان قرار گرفته است. نظام حقوقی و کیفری اسلام نیز قرنها پیش به این امر دقت داشته و به تشدید مجازات در صورت تعدد وتکرار جرم پرداخته . با این حال بحثی با عنوان مستقل تعدد جرم و تکرار جرم در کتابهای فقهی مطرح نشده ولی در ضمن مباحث به آن اشاره شده و مبانی آن تشریح شده است . تعدد جرم ، حالتی است که شخص مجرم مرتکب جرایم مختلف شده ولی به عللی به جرم او رسیدگی نشده و حکم لازم الاجرا در مورد او صادر نشده است در این صورت مجرم گاه با فعل واحد و گاهی با افعال متعدد قوانین جزایی را نقض کرده است . تکرار جرم حالتی است که شخص به خاطر ارتکاب جرم ، وبعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قبلی، مجددا مرتکب جرم دیگری شده باشد ، برای تحقق تکرار جرم ، لازم است که لااقل دو محکمیت جزایی وجود داشته باشد. امروزه کیفیت و حدود تاثیر تعدد وتکرار جرائم بر مجازات در حقوق جزا از مباحث قابل توجه وجدی است . با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی نیز بر گرفته از نظام کیفری و فقه اسلامی است ، لذا بررسی نظام جزایی اسلام در فقه مذاهب مختلف در این مورد امری ضروری به نظر می رسد . در بحث تعدد جرم فقیهان در برخی موارد قائل به اجرای مجازات اشد و در برخی دیگرقائل به جمع مجازاتها شده اند. و در مبحث تکرار جرم که یشتر در بحث حدود مطرح شده است فقیهان به تشدید مجازات حکم کردند . در این پژوهش سعی شده نظام تعدد وتکرار جرم در فقه خاصه وعامه با توجه به مجازاتهای چهارگانه به صورت مجزا بررسی شود. چکیده (انگلیسی): Crime and criminal phenomenon is ever dangerous for human society. But ‎sometimes crime because of special occasions threaten society legislator for prevention of ‎commission such these crimes have planed special tact. In the case of repetition and multiplicity ‎of crime intensification of punishment is one of the tact that most jurists take into consideration. ‎Legal and penal system of Islam also notices these subjects centuries ago. Despite of this there is ‎not independent chapter in jurisprudence book. But bases principles and rules of crime repetition ‎and multiplicity is a situation that an offender commits different crimes but for some reasons has ‎not been passed a verdict for him. Crime repetition is a situation that an offender after execution ‎of a previous sentence again commits another crime. For crime repetition it is necessary that exit ‎at least two penal conviction nowadays quality and extents of crime repetition and multiplicity ‎effect on punishment is a serious subject in penal law. Because of Islamic punishment law is ‎rooted from Islamic penal system and Islamic jurisprudence so research about Islamic penal ‎system is jurisprudence different branch of Islamic is necessary. In the subject of crime ‎multiplicity some jurists support severest punishment and some others support adding ‎punishments and in the subject of crime repetition jurists support intensification of punishment. ‎This research is tried to search crime multiplicity and repetition is Islamic jurisprudence with ‎regard of for teen punishment is separate way .

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010