مطالب پربیننده:   

انجمن علمي پژوهشي فقه و حقوق قضایي
امنيت قضايي، بنيان هاي نظري و تطبيق آن با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
امنیت قضائی - مقالات مربوط به امنیت قضایی
سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۰۸

Authors: منتشر شده توسط: سید محمد حسینی دره صوفی

الف- آزادي و امنيت

يكي از مسائل مهم زندگي سياسي- اجتماعي بشر، تعيين گستره ي وظايف و اختيارات فرد و دولت در اجتماع بوده است و در پي دست يافتن به چنين حقوقي، انواع درگيري ها، شورش و انقلاب هاي سياسي- اجتماعي رخ داده است. تعيين حدود حقوق و آزادي هاي فردي به معناي مشخص كردن حوزه هايي است كه در...
ادامه مطلب...
 
آسيب شناسي امنيت قضايي در پرتو قانون اساسي
امنیت قضائی - مقالات مربوط به امنیت قضایی
سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۰۸

Authors: منتشر شده توسط: سید محمد حسینی دره صوفی

مقدمه

قوه ي قضاييه از گذشته هاي دور به عنوان يكي از اركان حكومت مورد توجه بوده است. ارسطو در كتاب سياست خود مي گويد: هر حكومت داراي سه قدرت است و مقنن خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قدرت را بازشناسد. اختلاف در شيوه ي تنظيم اين قدرت هاست كه مايه ي اختلاف در سازمان حكومتي مي شود. اولين اين...
ادامه مطلب...
 
امنيت قضايي در بستر كارآمدي اداري
امنیت قضائی - مقالات مربوط به امنیت قضایی
سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۰۸

Authors: منتشر شده توسط: سید محمد حسینی دره صوفی

درآمد:

حمايت از فرد و منافع مشروع او در مقابل دولت ( در معناي عام)، قابليت پيش بيني و توان برنامه ريزي را مي توان از محوري ترين بنيان هاي ايده امنيت قضايي عادلانه فرض كرد. امنيت كه خود شاخه ها، تعابير و تفاسير متنوعي را جذب كرده است در اين معنا، محدوديت هايي را براي تصميم گيري در مورد افراد...
ادامه مطلب...
 
امنيت قضايي و حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
امنیت قضائی - مقالات مربوط به امنیت قضایی
سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۰۸

Authors: منتشر شده توسط: سید محمد حسینی دره صوفی

مقدمه

امنيت از ديرباز مهم ترين دغدغه انسان ها بوده است. از زمان انسان هاي اوليه، امنيت به عنوان اساسي ترين ركن زندگي پس از آب و غذا مطرح بوده است. مفهوم امنيت، مصونيت از تعرض و تصرف جباري بدون رضايت است. امنيت در مورد افراد به اين معناست كه مردم هراس و بيمي نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع خو...
ادامه مطلب...
 
نقش رسيدگي دودرجه اي در تضمين امنيت قضايي
امنیت قضائی - مقالات مربوط به امنیت قضایی
سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۰۸

Authors: منتشر شده توسط: سید محمد حسینی دره صوفی

 

الف- تعريف تجديدنظر و مفهوم آن در ادبيات حقوقي

تجديدنظر در لغت به معناي «دوباره نظر كردن در امري يا نوشته اي و يا مورد بررسي مجدد قرار دادن آن» است ( معين، 1382: ج1: 1029 ) و معناي حقوقي آن نيز منصرف از معناي لغوي نيست. در نگرش حقوقي، تجديدنظر به معناي قضاوت دوباره در مورد دعوايي...
ادامه مطلب...
 
<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 9 از 789

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010